Skip to content

Palvelutiketti

Yhteydenottolomake

Tiketti otetaan käsittelyyn, kun se on palautettu asianmukaisesti täytettynä.

 

Takuuehdot

IKI-Kiuas Oy (valmistaja) antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun.

Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana. Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käyttöön otettuja tuotteita. Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven ominaisuuksia koskevia valmistajan antamia ohjeita. IKI-Kiuas Oy antaa sähkökiukaalle RST-osille (verkko/jalusta) ns. yleisen ”runkotakuun” 10 vuotta. Vastusten takuu on voimassa kotikäytössä 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä. Taloyhtiökäytössä takuuaika on 1 vuosi ja muissa julkisissa saunoissa (ammatti-/laitoskäyttö) takuuaika on 6kk tai määräytyy käyttöasteen mukaan. Lisätietoja valmistajalta.

1. Vian ilmetessä tulee aina ottaa yhteyttä valmistajaan tai tuotteen myyjään ennen vian etsimistä ja korjaustoimenpiteiden aloittamista. Mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja kustannuksista on sovittava kirjallisesti valmistajan kanssa.
2. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet uusitaan.
3. Laitos- / ammattikäytössä olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Mikäli näin ei ole toimittu, raukeaa kiukaan takuu. Lisäksi kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti.
Keraamisten kiuaskivien käyttö on kielletty (pois lukien KERKES keraamiset kiuaskivet).
4. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta tai kiukaan kivien purkua ja uudelleenlatomista. IKI-Kiuas Oy suosittelee laudemallistoja, joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman työkaluja.
5. IKI-kiukaiden mekaanisen kellon ja termostaatin takuuehto on voimassa ostopäivästä lukien 1 vuoden.
6. Takuuvastuun rajoitukset. Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, ettei siinä ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivät vastaa valmistajan suositusta.
7. Virheestä ilmoittaminen. Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Ilmoitus voidaan tehdä valmistajalle tai tuotteen myyjälle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.
8. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä. Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen osan/osat takuuehtojen mukaisesti. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan. Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa.
9. Takuunalaisissa korjaustöissä IKI-Kiuas Oy korvaa mahdolliset asentajakulut kahteen sataan (200 € alv 24 %) euroon saakka. Tähän sisältyvät matkakulut ja työ paikan päällä. Korvaus maksetaan, kun vioittunut tuote on palautettu valmistajalle ja todettu vialliseksi valmistajan toimesta. Jos vioittunutta osaa ei palauteta, ei korvauksia makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vahinko on tapahtunut väärinkäytön tai väärinkytkennän takia. Näissä tapauksissa valmistaja saa laskuttaa ostajalta täyden hinnan varaosahinnaston mukaisesti. Korvausvaatimus on toimitettava kirjallisesti valmistajalle ja sen tulee sisältää takuutodistus myydystä tuotteesta, josta selviää myyntipäivämäärä. Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan ostosta, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.

Mekaanisten laitteiden (kellojen ja termostaattien) takuuehdot

Mekaanisten kellojen ja termostaattien takuuehdoissa noudatetaan maahantuoja Rikta Oy:n antamia NL09 mukaisia takuuehtoja ja ohjeistusta:
– Kellojen ja termostaattien takuuaika on 1 vuosi toimitus- /käyttöönottopäivästä.
– Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan ostosta, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys.
– Takuu edellyttää valmistajan antamien ohjeiden huolellista noudattamista. Takuu ei korvaa ohjeidenvastaisesta asennuksesta ja/tai käytöstä johtuvia vikoja.
– Kiukaan keskuksen asennuksen sähköverkkoon on tehnyt luvan varainen yritys/sähköasentaja, jolla on voimassa oleva tutkinto sähköasennuksista. Asennus tulee olla tehty asennusohjeita noudattaen.
– Vianselvitystilanteessa valmistaja ei korvaa mahdollisten saunakalusteiden poistamisesta johtuvia kuluja vikaa selvitettäessä/korjatessa.
– Viallisen tuotteen ja viallisen tuotteen palauttamisen rahtikulut Suomessa maksaa maahantuoja.
– Välillisiä kustannuksia eikä asennuskustannuksia korvata – Viallinen mekaaninen komponentti (kello tai termostaatti) toimitetaan vikatapauksessa suoraan maahantuojalle, josta se toimitetaan edelleen valmistajalle testattavaksi.
– Maahantuoja toimittaa uuden komponentin tilalle.
– Jos vahinko komponentille on tapahtunut väärinkäytön tai väärinkytkennän takia valmistaja saa laskuttaa ostajalta täyden hinnan varaosahinnaston mukaisesti uudesta toimitetusta komponentista.
Tarkemmat ohjeet mekaanisten laitteiden takuuehdoista Suomessa löytyy NL09 yleisistä sopimusehdoista kts: http://www.vemitek.fi/index_htm_files/Yleiset%20sopimusehdot%20NL09.pdf

Laatutakuu / Rahtitakuu

Valmistaja takaa RST-osien (vastuspöytä ja verkko) kestävyyden kotikäytössä 10 vuodeksi. Takuuaikana ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataan veloituksetta. Esim. suolaveden käyttö kiukaan löylyvetenä on kielletty. Katso sennusohjeen kohta: löylyveden laatuvaatimukset.
Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia värivaihteluita, lustoisuutta ja hiushalkeamia, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen ja toimintaan. Kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rahtikirjaan tavaraa
vastaanotettaessa tai seitsemän päivän kuluessa tavaran saapumisesta vastaanottajalle.
Kuljetusvahingoista on myös ehdottomasti ilmoitettava kuljetusliikkeen viimeiselle toimipisteelle.
Vahingoittunut osa on säilytettävä tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoittuneen osan tilalle uuden.
Osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä kuten Matkahuoltoa käyttäen. Takuuasiat on hoidettava aina liikkeen kautta, josta tuote on ostettu